Wat is vitaliteit?

vitaliteit

We kennen allemaal wel personen die bruisen van vitaliteit (energie, motivatie en veerkracht). Bij deze personen lijkt het wel of ze niet te stoppen zijn. Ze kunnen alles aan in het leven en er is niets te veel. Ze pakken alles aan en doen dat met veel plezier. Een vitaal persoon heeft de kracht om dagelijks te leven met ups en downs. Hij of zij heeft dus een bepaalde veerkracht. Wanneer we naar de motivatie kijken dan gaat het om de doelen die je in leven stelt en die ook daadwerkelijk probeert te bereiken. Bij energie kijken we naar jezelf of je genoeg energie hebt. Een vitaal persoon heeft de energie, wil en vermogen om het leven op een positieve manier in te richten.

vitaliteit

Belangrijke zaken om je vitaal te voelen.

De mate van je vitaliteit is van meerdere factoren afhankelijk. Daarbij kun je denken aan: sport en beweging, werk, woon- en recreatieomgeving, verbinding met de natuur, voeding en slaap, en sociale omgeving. Je bent vitaler wanneer je grip op je leven hebt. Daarbij spelen sport en beweging een belangrijke rol. Belangrijk hierbij is de soort sport die je beoefend en de tijdsduur daarvan.

Natuurlijk is slaap belangrijk voor de vitaliteit. Hierbij moet je kijken naar de kwaliteit en de duur van de slaap. Je kunt lang slapen, maar toch moe wakker worden. Dan is de kwaliteit van je slaap onvoldoende. Ook de natuur is van grote invloed op de vitaliteit. Een persoon die dagelijks lekker door het bos kan wandelen zal zich lichamelijk beter voelen dan iemand die tussen de flats woont een geen bomen of gras ziet.

vitaliteit

Oppassen bij het gebruik van het woord “vitaliteit”.

Vitaliteit is het moderne modewoord geworden. Het wordt tijdens het dagelijkse leven vaak te pas en te onpas gebruikt. Het wordt vaak in verband gebracht met de leeftijd van een persoon. Toch heeft de leeftijd, maar weinig invloed op de vitaliteit. Denk dus goed na wanneer je het woord “vitaliteit” gebruikt.