VOG-aanvraag: een formaliteit of een struikelblok?

vog online aanvraag

De betrouwbaarheid van toekomstig en huidig personeel toetsen, al vele jaren zijn er ondernemingen die hier actief mee bezig zijn. De laatste jaren lijkt dit echter steeds meer te worden. Dit houdt wellicht in dat er steeds meer beroepen zijn waarvoor een screening – meestal in de vorm van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – verplichte kost is, al kan het ook zo zijn dat bedrijven steeds vaker er zelf voor kiezen een extra integriteitscheck in te bouwen bij sollicitaties. Hoe het ook zij, een VOG online aanvraag loopt voor meer dan 99 procent van de aanvragers gunstig af. Voor de meesten is het zelfs een formaliteit. Maar mocht je aanvraag geweigerd worden waardoor je sollicitatie mislukt, dan is het natuurlijk buitengewoon zuur. Mocht je hier meer over willen weten, lees dan ook de volgende alinea even. 

vog online aanvraag

Wanneer ontvang je je VOG niet?

Het resultaat van je VOG-aanvraag staat of valt uiteindelijk met je strafblad. Dat is waar de beoordelaar van Justis naar kijkt. In principe houdt Justis zich aan een terugkijktermijn, tenzij in jouw situatie een uitzondering geldt. Normaliter mag men dus alleen naar delicten kijken die in de laatste vier jaar hebben plaatsgevonden. Mocht je in deze jaren een delict hebben gepleegd, dan wordt het de vraag of de aard van dit strafbare feit in verband te brengen is met de inhoud van de beoogde functie. Is dit het geval, dan kan jou je VOG geweigerd worden.